Thelocactus rinconensis ssp. palomaensis Pavlíček & Zatloukal, Kaktusy XXXX: 11 (2004).


   Corpus simplex, globosum usque applanato globosum, 120—170 mm altum, 210 (—250) mm crassum, ad apicem luteolo lanuginosum. Epidermis opace viridis. Costae plerumque 13, spirales, in tuberculis grosse dissolutae; tubercula erecta, apicem dilute violacea, ab areolis deorsum obtuse carinata; areolae transverse oblongae, ca 7 mm longae. 4 mm latae, paulo immersae, juventute pauce tomentosae. Spinae tantum in dimidio areolae distali crescentes. Spinae centrales expresse longiorae et crassae quam spinae radiales, plerumque 2—4 in numero, 80 (—160) mm longae, subulatae, basim 2 mm latae, in sectione transversali rotundatae, saepe cruciformae, spinae juniores violaceis, vetustiores canescentes, ad basim fìbratis usque discissis, trasverse undulato-striatis. Spinae radiales plerumque 4—7, spinae in inferiore parte areolae plerumque 3, breves, 2—5 mm longae, lutescentes, vel nullis, alia in parte areolae centralis crescentes, saepe 4 in numero, suberectae, 10—40 mm longae. Flores infundibuliformes, ca 50 mm longi latique, tubus brevis; folia perianthii numerosa, purpurea, oblanceolata, biserialia vel triserialia, externa atropurpurea marginibus dilutis, interna in parte centrali modo intensius colorata. Stylus luteus, ca 20 mm longus, stigma decemlobum, luteum. Stamina stylos multo breviora, ca 10 mm longa, numerosa, lutea. Fructus carnosus, ellipsoideus, ad maturitatem atroviolaceus, 10—15 mm longus, 10—12 mm latus, ad basim dehiscens, discendens; pericarpium squamatum, solidum. Semina pyriformia, ca 1,5 mm magna; testa nigra, verrucosa.

   Typus: Mexico, Coahuila meridio- orientalis, in declivo petroso calcareo merid. a vico La Paloma, ad viam publicam no 57 inter oppida Saltillo et Monclova, 1231 m s. m.; leg. P. Pavlíček et V. Zatloukal, 21.2.2003.

Holotypus: PR (Průhonice) No. 11900.


Charakteristika
   Stonek jednotlivý, ploše kulovitý, až 210 (—250) mm široký a 120 (—170) mm vysoký, epidermis tmavě zelená, na vrcholech bradavek nafialovělá, temeno pokryté nažloutlou vlnou.
    Žeber nejčastěji 13, ve spirálách, rozdělená výraznými zářezy na jednotlivé hrbolce, hrbolce vzhůru vztyčeny, na spodní straně od areoly dolů opatřeny tupým kýlem, na horní straně bradavky s oválnou, asi 4 mm širokou a 7 mm dlouhou, poněkud dovnitř vmáčklou areolou se sporou, brzy mizející plstí.
   Trny vyrůstají jen z vně směřující poloviny areoly; středové většinou 2—4, výrazně delší a silnější než okrajové, až 80 (—160) mm dlouhé, šídlovité, na průřezu okrouhlé, u báze asi 2 mm silné, do kříže postavené, šikmo z areoly směřující, horní až 80 mm dlouhé, mladé trny s nafialovělým nádechem, příčně vroubkované; starší trny už na třetí či čtvrté areole od temene šednoucí, s vláknitě se odlupujícím povrchem.
   Okrajových trnů nejčastěji 4—7, z toho ve spodní části areoly krátké až zcela zakrnělé, většinou 3, jen 2—5 mm dlouhé, sklovitě nažloutle zbarvené, další okrajové trny ve vnitřní části areoly, nahoru směřující, častěji 4, asi 10—40 mm dlouhé.
   Květ nálevkovitý, asi 50 mm široký a vysoký, květní trubka krátká; okvětní plátky temně purpurově zbarvené, kopinaté, početné, ve dvou i třech řadách uspořádané, vnější okvětní plátky temně purpurové se světlejšími okraji, vnitřní okvětní plátky světleji purpurově zbarvené, s tmavším středním proužkem; čnělka žlutá, asi 20 mm dlouhá, s 10 žlutými bliznovými laloky, které převyšují prašníky asi o 10 mm, tyčinky početné, žluté. Pozorovaná doba kvetení je konec února, je ale pravděpodobné, že se kvetení v roce opakuje.
   Plod soudkovitý, zprvu masitý, ve zralosti tmavě fialový, porostlý šupinami (nejsou jiné než vnější šupiny), asi 10—12 mm široký; s tvrdým oplodím, ve zralosti při bázi praskající a od rostliny se oddělující.
   Semeno černé, hruškovité, s bradavčitou testou, asi 1,5 mm velké.
   Podle našich současných znalostí se vyskytuje na velmi malém areálu o velikosti asi 10 arů. V blízkém okolí se nevyskytují žádní další zástupci rodu Thelocactus.
   Holotypus: PR (Průhonice) No. 11900, sbírán 21. 2. 2003 (část rostliny — odříznutá bradavka s areolou a trny, celá rostlina s tímto bezvýznamným poškozením zùstala na nalezišti), poblíž obce La Paloma, na mírném svahu, v nehlubokých kamenitých půdách se skalnatým vápencovým podkladem, v nadmořské výšce 1231 m.