Echinocactus leucacanthus Zuccarini ex Pfeiffer, Enum. Cact. 66 (1837).


   Pa: Mexico (prope Zimapan KARW.).
   E. clavatus laete viridis, tandem e parte superiore inermi areolarum prolifer; sinubus latis subverticalibus; costis 8 compresso-tuberculosis; areolis in vertice tuberculorum, ovalibus, albo-tomentosis, ultra spinarum orbem productis, ibique proli- et floriferis; aculeis exterioribus 7 patentibus, rectiusculis, centrali 1 erecto, vix recurvulo (interdum nullo), omnibus rigidis, nascentibus flavis, tandem albis.

   Specimen unicum in horto Monacensi, 1836 floriferum, 5 poll. altum, basi attenuata lignosum, superne 3 poll. diam. Areolae 6 lin. distantes. Aculei 4—5, centralis 6 lin. longus.
   Flores breves stramineo-purpurescentes. Tubus calycinalis 3—4 lin. longus, obconicus, virens. Sepala circiter 20, infima in tubo brevissima, viridis, ovata, superiora sensim longiora, oblonga, acutiuscula, straminea, medio dorso purpurascentia. Petala circiter 30, lineari oblonga, acuta, apicem versus irregulariter et obsoleto serrulata, nervo medio subcarinata, straminea. Stamina omnia e fundo tubi, basi sordide purpurascentia, sursum pallide straminea, antheris aureis, Stigma 7 radiatum. (Cl. Zucc. in litt.).